MÅSEN FILM AB
 
producerar spelfilm, dokumentärfilm och beställningsfilm
Vi har också egen distribution.
Filmerna finns på DVD eller USB-sticka.
Våra produktionslokaler finns på Drottninggatan 110 i Stockholm.

SPÖKET är vår senaste film och handlar om hur det är för ett barn att leva med skyddad identitet.

DET SOM ÄR LIVET handlar om bra äldreomsorg.

EN FYRKANTIG HIMMEL handlar om barnmisshandel.

I SKUGGAN AV VÅLDET handlar om kvinnomisshandel ur barnets perspektiv.

ARBETSLIV OCH HÄLSA tar, mot bakgrund av det stora antalet långtidssjukskivningar, upp olika aspekter kring ämnet för att människor inte ska bli sjuka av sitt arbete.

EN EGEN TANKEVÄRLD belyser vikten av samsyn mellan läkare och patient vid läkemedelsbehandling. (Varför gör patienten inte som läkaren säger?)

PÅ VÄG MOT FRAMTIDEN
, handlar om kommunernas näringspolitiska utvecklings-arbete.

"Roadmovien" FAKTOR X belyser attityder, metoder och drivkrafter bakom framgångsrikt entreprenörskap.

INTE UTAN LUST är en bred informationsfilm om manlig impotens, med fokus på medicinska orsaker och social problematik.